Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie serwis informacyjny
Strona główna
Struktura organizacyjna
 • Statut
 • Dyrekcja jednostki
 • Regulamin organizacyjny
 • Rejestry i ewidencje
 • Struktura własnościowa, majątek
 • Status prawny
 • Przedmiot działalności i kompetencje
 • Tryb działania
 • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 • Dane adresowe
  Zamówienia publiczne
  Projekty dofinansowane z UE - dotacje
  Miejska służba parkingowa
  Inżynieria ruchu
  Zespół ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  Postępowania odszkodowawcze
  Oferty pracy
  Kontrole
  Majątek jednostki
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2018-05-21 11:45:36 publikacja: Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie ulic 3 Maja i Katowickiej w Chorzowie
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Dodanie publikacji

  2018-05-17 13:45:11 publikacja: Inżyniera Kontraktu dla Liniowego Systemu Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Dodanie załącznika

  2018-05-15 12:57:46 publikacja: „Bieżące utrzym. oznakowania pionowego, urządzeń brd oraz realizacja stałych i tymczasowych zmian organizacji ruchu na terenie m. Chorzowa.
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Modyfikacja stopki publikacji

  2018-05-11 12:20:59 publikacja: Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Dodanie załącznika

  2018-05-11 12:19:18 publikacja: Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Dodanie załącznika

  2018-05-11 12:17:35 publikacja: Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Dodanie załącznika

  2018-05-11 10:38:22 publikacja: „Bieżące utrzym. oznakowania pionowego, urządzeń brd oraz realizacja stałych i tymczasowych zmian organizacji ruchu na terenie m. Chorzowa.
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Modyfikacja stopki publikacji

  2018-05-11 10:38:10 publikacja: „Bieżące utrzym. oznakowania pionowego, urządzeń brd oraz realizacja stałych i tymczasowych zmian organizacji ruchu na terenie m. Chorzowa.
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Dodanie załącznika

  2018-05-09 12:59:58 publikacja: Inżyniera Kontraktu dla Liniowego Systemu Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Dodanie załącznika

  2018-05-09 12:59:37 publikacja: Inżyniera Kontraktu dla Liniowego Systemu Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Dodanie załącznika

  2018-05-09 10:33:21 publikacja: Inżyniera Kontraktu dla Liniowego Systemu Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Dodanie załącznika

  2018-05-07 14:12:34 publikacja: „Bieżące utrzym. oznakowania pionowego, urządzeń brd oraz realizacja stałych i tymczasowych zmian organizacji ruchu na terenie m. Chorzowa.
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Modyfikacja stopki publikacji

  2018-05-07 14:12:26 publikacja: „Bieżące utrzym. oznakowania pionowego, urządzeń brd oraz realizacja stałych i tymczasowych zmian organizacji ruchu na terenie m. Chorzowa.
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Dodanie załącznika

  2018-04-26 16:24:22 publikacja: Inżyniera Kontraktu dla Liniowego Systemu Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Dodanie załącznika

  2018-04-25 13:03:19 publikacja: „Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Chorzowa w latach 2018 - 2020 ”.
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Usunięcie publikacji

  2018-04-24 13:51:38 publikacja: Inżyniera Kontraktu dla Liniowego Systemu Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Dodanie publikacji

  2018-04-20 07:42:00 publikacja: Projekt skomunikowania DK 79 z terenami przemysłowymi, poprzemysłowymi i inwestycyjnymi w Chorzowie w rejonie ul. Metalowców i Krakusa wraz z przebudo
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Usunięcie publikacji

  2018-04-19 11:32:14 publikacja: Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Dodanie publikacji

  2018-04-19 11:27:42 publikacja: „Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Chorzowa w latach 2018 - 2020 ”.
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Modyfikacja stopki publikacji

  2018-04-19 11:27:36 publikacja: „Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Chorzowa w latach 2018 - 2020 ”.
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Dodanie załącznika

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra