Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie serwis informacyjny
Strona główna
Struktura organizacyjna
 • Statut
 • Dyrekcja jednostki
 • Regulamin organizacyjny
 • Rejestry i ewidencje
 • Struktura własnościowa, majątek
 • Status prawny
 • Przedmiot działalności i kompetencje
 • Tryb działania
 • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 • Dane adresowe
  Zamówienia publiczne
  Projekty dofinansowane z UE - dotacje
  Miejska służba parkingowa
  Inżynieria ruchu
  Zespół ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  Postępowania odszkodowawcze
  Oferty pracy
  Kontrole
  Majątek jednostki
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

    Projekt skomunikowania DK 79 z terenami przemysłowymi, poprzemysłowymi i inwestycyjnymi w Chorzowie w rejonie ul. Metalowców i Krakusa wraz z przebudo

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Projekt skomunikowania DK 79 z terenami przemysłowymi, poprzemysłowymi i inwestycyjnymi w Chorzowie w rejonie ul. Metalowców i Krakusa wraz z przebudową układu torowego”

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 ze zm. ), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

  Uzgodnienia branżowe - odpowiedzi znajdują się pod linkiem:

  https://drive.google.com/drive/folders/0B_pkn7AMzBtLZklrT2FRazd1Mk0?usp=sharing


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Wzór umowy-Załącznik Nr 7a-MZUiM
  4. Wzór umowy_Załacznik nr 7 b_Tramwaje Ślaskie S.A.
  5. Koncepcja układu drogowego
  6. Rzeczywiste pomiary wysokościowe
  7. Koncepcja koordynacji sygnalizacji świetlnej
  8. Koncepcja CHŚPWiK
  9. Mapa zasadnicza
  10. Protokół z otwarcia ofert z dn. 20.03.2018r.
    udostępnił Jadwiga Lange dnia 2018-03-08
    opracował Jadwiga Lange dnia 2018-03-08
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Chorzowa w okresie 19 miesięcy od daty podpisania umowy

  „Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Chorzowa w okresie 19 miesięcy od daty podpisania umowy”

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 ze zm. ), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

  W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana będzie tzw. „procedura odwrócona” uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Wzór umowy
  4. Czynności ryczałtowe (cena)_Załacznik nr 1A
  5. Wykaz sygnalizacji świetlnych w Chorzowie
  6. Wyjaśnienie treści SIWZ_1
  7. Protokól z otwarcia ofert z dn. 09.03.2018r.
    udostępnił Jadwiga Lange dnia 2018-02-27
    opracował Jadwiga Lange dnia 2018-02-27
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018

  Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018


  Lista załączników
  1. Plan postępowań 2018
    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2018-01-18
    opracował Wojciech Lesik dnia 2018-01-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa

  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwaną w dalszej części „ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Formularz Ofertowy - zał. nr 1
  4. JEDZ - zał. nr 2
  5. Wzór umowy - zał. nr 3
  6. Opis Przedmiotu Zamówienia - zał. nr 4
  7. SST - Lato - zał. nr 4a
  8. SST - Zima - zał. nr 4b
  9. Wykaz ulic - Letnie utrzymanie - zał. nr 5
  10. Wykaz dróg wew. - Letnie utrzymanie - zał. nr 5
  11. Wykaz ulic - Zimowe utrzymanie - zał. nr 6
  12. Wykaz dróg wew. - Zimowe utrzymanie - zał. nr 6
  13. Wykaz ulic - letnie utrzymanie w okresie zimowym - zał. nr 7
  14. Informacja o wpłynięciu odwołania
  15. kopia odwołania
  16. Zmiana treści SIWZ
  17. Ogłoszenie nr 2017/S 212-441409
  18. Zmiana treści SIWZ 2
  19. Ogłoszenie o sprostowaniu wysłane w dniu 28.11.2017r.
  20. Ogłoszenie nr 2017/S 230-480508
  21. Zmiana treści SIWZ 3
  22. SIWZ po modyfikacji po wyroku KIO 2146/17 z dn. 30.10.2017r.
  23. rejestry
  24. Formularz ofertowy zał. nr 1 po modyfikacji dn. 21.12.2017r.
  25. Projekt umowy - zał. nr 3 po modyfikacji dn. 21.12.2017r.
  26. Opis Przedmiotu Zamówienia - zał. nr 4 po modyfikacji dn. 21.12.2017r.
  27. SST - Lato - zał. nr 4a po modyfikacji dn. 21.12.2017r.
  28. SST - Zima - zał. nr 4b po modyfikacji dn. 21.12.2017r.
  29. Ogłoszenie o sprostowaniu wysłane w dniu 21.12.2017r.
  30. Ogłoszenie nr 2017/S 247-521731
  31. Wyjaśnienie treści SIWZ
  32. Załącznik nr 5 - forma edytowalna
  33. Załącznik nr 6 - forma edytowalna
  34. Załącznik nr 7 - forma edytowalna
  35. Informacja o wpłynięciu odwołania 03.01.2018
  36. Odwołanie z dn. 02.01.2018r.
  37. Zmiana treści SIWZ i sprostowanie odp. na pyt. 19
  38. Ogłoszenie o sprostowaniu wysłane w dn. 08.01.2018r.
  39. Ogłoszenie nr 2018/S 006-010413
  40. Zmiana treści SIWZ 22.01.2018r.
  41. Ogłoszenie o sprostowaniu wysłane w dn. 22.01.2018r.
  42. Ogłoszenie nr 2018/S 016-033798
  43. Zmiana treści SIWZ 09.02.2018r.
  44. Wzór umowy - zal. nr 3 zmod. 9.02.2018r.
  45. OPZ zał. nr 4 zmod. 9.02.2018r.
  46. SST lato - zał. nr 4 zmod. 9.02.2018r.
  47. SST zima - zał. nr 4b - zmod. 9.02.2018r.
  48. Wykaz ulic - Letnie utrzymanie zmod. 9.02.2018r.
  49. zał. nr 5 mapy
  50. Wykaz ulic - zimowe utrzymanie - zał. nr 6 zmod. 9.02.2018r.
  51. zał. nr 6 mapy
  52. zał. nr 7 zmod. 9.02.2018r.
  53. ogłoszenie o sprostowaniu wysłane w dn. 9.02.2018r.
  54. zał. nr1-formularz ofertowy zmod. dn.9.02.2018r.
  55. Ogłoszenie nr 2018/S 031-068823
  56. Protokół z otwarcia ofert
    udostępnił Tadeusz Waluga dnia 2017-10-03
    opracował Tadeusz Waluga dnia 2017-10-03
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan Postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.

  Plan Postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.


  Lista załączników
  1. Plan postępowań 2017
    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2017-01-25
    opracował Wojciech Lesik dnia 2017-01-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zamówienia publiczne

  Archiwum dostępne pod adresem http://bip.mzuim.chorzow.pl/kategoria_1.html

    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2016-10-27
    opracował Wojciech Lesik dnia 2016-10-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra