Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie serwis informacyjny
Strona główna
Struktura organizacyjna
 • Statut
 • Dyrekcja jednostki
 • Regulamin organizacyjny
 • Rejestry i ewidencje
 • Struktura własnościowa, majątek
 • Status prawny
 • Przedmiot działalności i kompetencje
 • Tryb działania
 • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 • Dane adresowe
  Zamówienia publiczne
  Projekty dofinansowane z UE - dotacje
  Miejska służba parkingowa
  Inżynieria ruchu
  Zespół ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  Postępowania odszkodowawcze
  Oferty pracy
  Kontrole
  Majątek jednostki
  Dane osobowe - klauzula informacyjna
  Informacja o udostępnieniu kanałów technologicznych
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2018-09-14 12:31:48 publikacja: Całodobowe usuwanie skutków wypadków i zdarzeń drogowych, martwych zwierząt oraz innych ubocznych produktów zwierzęcych itp.
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Dodanie publikacji

  2018-09-12 10:22:00 publikacja: BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM NA PLACU HUTNIKÓW W CHORZOWIE
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Dodanie załącznika

  2018-08-13 09:33:48 publikacja: Zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie do działania Parkingu BIKE &RIDE, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum przes
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Modyfikacja stopki publikacji

  2018-08-03 13:17:25 publikacja: Zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie do działania Parkingu BIKE &RIDE, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum przes
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Dodanie załącznika

  2018-08-03 12:49:37 publikacja: BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM NA PLACU HUTNIKÓW W CHORZOWIE
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Dodanie załącznika

  2018-08-01 08:40:49 publikacja: BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM NA PLACU HUTNIKÓW W CHORZOWIE
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Dodanie załącznika

  2018-08-01 08:38:57 publikacja: Inżyniera Kontraktu dla Liniowego Systemu Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Modyfikacja stopki publikacji

  2018-08-01 08:38:07 publikacja: Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie ulic 3 Maja i Katowickiej w Chorzowie
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Modyfikacja stopki publikacji

  2018-07-17 13:35:12 publikacja: Remont ulicy Sportowej w Chorzowie na odcinku od ul. Działkowej do ul. Racławickiej
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Modyfikacja stopki publikacji

  2018-07-09 10:01:13 publikacja: Remont ulicy Sportowej w Chorzowie na odcinku od ul. Działkowej do ul. Racławickiej
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Modyfikacja stopki publikacji

  2018-07-09 10:01:07 publikacja: Remont ulicy Sportowej w Chorzowie na odcinku od ul. Działkowej do ul. Racławickiej
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Dodanie załącznika

  2018-07-06 09:55:50 publikacja: Zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie do działania Parkingu BIKE &RIDE, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum przes
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Modyfikacja stopki publikacji

  2018-07-06 09:55:45 publikacja: Zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie do działania Parkingu BIKE &RIDE, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum przes
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Dodanie załącznika

  2018-06-29 12:49:27 publikacja: BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM NA PLACU HUTNIKÓW W CHORZOWIE
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Dodanie publikacji

  2018-06-28 08:24:30 publikacja: Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Modyfikacja stopki publikacji

  2018-06-21 09:10:31 publikacja: Zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie do działania Parkingu BIKE &RIDE, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum przes
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Dodanie publikacji

  2018-06-21 08:58:14 kategoria:Zamówienia publiczne Modyfikacja kategorii

  2018-06-21 08:58:03 kategoria:Zamówienia publiczne Modyfikacja kategorii

  2018-06-21 07:48:40 publikacja: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Modyfikacja stopki publikacji

  2018-06-20 09:16:59 publikacja: Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie ulic 3 Maja i Katowickiej w Chorzowie
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Dodanie załącznika

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra