Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie serwis informacyjny
Strona główna
Struktura organizacyjna
 • Statut
 • Dyrekcja jednostki
 • Regulamin organizacyjny
 • Rejestry i ewidencje
 • Struktura własnościowa, majątek
 • Status prawny
 • Przedmiot działalności i kompetencje
 • Tryb działania
 • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 • Dane adresowe
  Zamówienia publiczne
 • Zamówienia ustawowe
 • Zamówienia z wyłączeniem ustawy
 • Plan postępowań
 • Projekty dofinansowane z UE - dotacje
  Miejska służba parkingowa
  Inżynieria ruchu
  Zespół ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  OGŁOSZENIA
  Oferty pracy
  Dane osobowe - klauzula informacyjna
  Informacja o udostępnieniu kanałów technologicznych
  Sprawozdania finansowe
  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
  Majątek jednostki
  Kontrole
  Postępowania odszkodowawcze
  Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2024-07-22 11:40:35 publikacja: Powierzchniowe naprawy betonu konstrukcji nośnej na estakadzie w ciągu ul. Katowickiej w Chorzowie
  kategoria: Zamówienia ustawowe
  Modyfikacja stopki publikacji

  2024-07-22 11:40:31 publikacja: Powierzchniowe naprawy betonu konstrukcji nośnej na estakadzie w ciągu ul. Katowickiej w Chorzowie
  kategoria: Zamówienia ustawowe
  Modyfikacja stopki publikacji

  2024-07-22 11:39:19 publikacja: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Usunięcie publikacji

  2024-07-22 11:38:34 publikacja: Wdrożenie Platformy Przetargowej
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Usunięcie publikacji

  2024-07-22 11:38:34 publikacja: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Usunięcie publikacji

  2024-07-22 11:36:13 publikacja: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Usunięcie publikacji

  2024-07-22 11:36:13 publikacja: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Usunięcie publikacji

  2024-07-22 11:31:52 publikacja: „Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz realizacja stałych i tymczasowych zmian organizacji ruchu na t
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Dodanie załącznika

  2024-07-15 14:34:18 publikacja: Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Rodziny Oswaldów w Chorzowie”
  kategoria: Zamówienia ustawowe
  Dodanie publikacji

  2024-07-11 11:17:57 publikacja: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024
  kategoria: Plan postępowań
  Dodanie publikacji

  2024-07-08 11:03:20 publikacja: Powierzchniowe naprawy betonu konstrukcji nośnej na estakadzie w ciągu ul. Katowickiej w Chorzowie
  kategoria: Zamówienia ustawowe
  Dodanie publikacji

  2024-07-04 14:34:38 publikacja: „Wykonanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego – przeglądu dróg na terenie miasta Chorzów”
  kategoria: Zamówienia z wyłączeniem ustawy
  Dodanie załącznika

  2024-06-21 07:50:54 publikacja: „Wykonanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego – przeglądu dróg na terenie miasta Chorzów”
  kategoria: Zamówienia z wyłączeniem ustawy
  Dodanie publikacji

  2024-06-19 13:23:05 kategoria:Plan postępowań Dodanie kategorii

  2024-06-19 13:22:30 kategoria:Zamówienia z wyłączeniem ustawy Modyfikacja kategorii

  2024-06-19 13:22:21 kategoria:Zamówienia z wyłączeniem ustawy Dodanie kategorii

  2024-06-19 13:21:20 kategoria:Zamówienia ustawowe Dodanie kategorii

  2024-06-19 11:40:53 publikacja: Sprawozdania finansowe
  kategoria: Sprawozdania finansowe
  Modyfikacja stopki publikacji

  2024-06-19 11:40:47 publikacja: Sprawozdania finansowe
  kategoria: Sprawozdania finansowe
  Dodanie załącznika

  2024-06-19 11:40:20 publikacja: Sprawozdania finansowe
  kategoria: Sprawozdania finansowe
  Dodanie załącznika

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29   |   30   |   31   |   32   |   33   |   34   |   35   |   36   |   37   |   38   |   39   |   40   |   41   |   42   |   43   |   44   |   45   |   46   |   47   |   48   |   49   |   50   |   51   |   52   |   53   |   54   |   55   |   56   |   57   |   58   |   59   |   60   |   61   |   62   |   63   |   64   |   65   |   66   |   67   |   68   |   69   |   70   |   71   |   72   |   73   |   74   |   75   |   76
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra