Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie serwis informacyjny
Strona główna
Struktura organizacyjna
 • Statut
 • Dyrekcja jednostki
 • Regulamin organizacyjny
 • Rejestry i ewidencje
 • Struktura własnościowa, majątek
 • Status prawny
 • Przedmiot działalności i kompetencje
 • Tryb działania
 • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 • Dane adresowe
  Zamówienia publiczne
  Projekty dofinansowane z UE - dotacje
  Miejska służba parkingowa
  Inżynieria ruchu
  Zespół ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  Postępowania odszkodowawcze
  Oferty pracy
  Kontrole
  Majątek jednostki
  Sprawozdania finansowe
  Dane osobowe - klauzula informacyjna
  Informacja o udostępnieniu kanałów technologicznych
  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

    Raport dostępności

  Raport dostępności w załączniku


  Lista załączników
  1. Raport dostępności
    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2021-03-31
    opracował Wojciech Lesik dnia 2021-03-31
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Deklaracja dostępności

  Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

  Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej  bip.mzuim.chorzow .eu

  Data publikacji strony internetowej: 2016.01.01. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2020.10.01

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
  • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

  Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

  „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.  Oceniliśmy to na podstawie Analizy kosztów dostępności cyfrowej funkcji wirtualnego spaceru (PDF).

  Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.3.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

  W zgłoszeniu podaj:

  adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,

  swoje imię i nazwisko,

  swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail

  informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

  Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?  Zgłoś to do nas.

   

  Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada p. Wojciech Lesik. Możesz skontaktować się z nim mailowo – w.lesik@mzuim.chorzow.eu lub telefonicznie – 32 2414 250

  Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

  Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

  Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

  Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

  Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Dyrektora MZUiM. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Bałtycka 8A, 41-500 Chorzów

  Do budynku prowadzą 2 wejścia od parkingu zlokalizowanego w bok od ul. Bałtyckiej oznaczone: wejście główne i boczne. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście główne.

  Recepcja znajduje się na wprost od wejścia głównego.  Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W  korytarzu do sekretariatu, gabinetów dyrektorów, sali konferencyjnej  i radcy prawnego znajdują się  schody (2 szt.), które można pokonać za pomocą pracowników. W budynku nie ma windy.

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, korytarzem na lewo od wejścia.

  Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

  W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

  Aplikacje mobilne

  Prowadzimy jedną aplikację mobilną: ITS Chorzów dla systemów Android i IOS.

  Informacje dodatkowe

  Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2021-03-31
    opracował Wojciech Lesik dnia 2021-03-31
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra