Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie serwis informacyjny
Strona główna
Struktura organizacyjna
 • Statut
 • Dyrekcja jednostki
 • Regulamin organizacyjny
 • Rejestry i ewidencje
 • Struktura własnościowa, majątek
 • Status prawny
 • Przedmiot działalności i kompetencje
 • Tryb działania
 • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 • Dane adresowe
  Zamówienia publiczne
  Projekty dofinansowane z UE - dotacje
  Miejska służba parkingowa
  Inżynieria ruchu
  Zespół ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  Postępowania odszkodowawcze
  Oferty pracy
  Kontrole
  Majątek jednostki
  Sprawozdania finansowe
  Dane osobowe - klauzula informacyjna
  Informacja o udostępnieniu kanałów technologicznych
  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE

    Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

  Sprawozdanie finansowe za 2020 rok


  Lista załączników
  1. Sprawozdanie za 2020 r
    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2021-09-01
    opracował Wojciech Lesik dnia 2021-09-01
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie finansowe za 2019

  Sprawozdanie finansowe za rok 2019


  Lista załączników
  1. sprawozdanie_2019
    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2020-12-23
    opracował Wojciech Lesik dnia 2020-12-23
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie finansowe za 2018

  Sprawozdanie finansowe za 2018 wraz z załącznikami


  Lista załączników
  1. Bilans
  2. Rachunek zysków i strat
  3. Informacja dodatkowa
  4. Zestawienie zmian funduszu jednostki
    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2019-05-20
    opracował Wojciech Lesik dnia 2019-05-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra