Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie serwis informacyjny
Strona główna
Struktura organizacyjna
 • Statut
 • Dyrekcja jednostki
 • Regulamin organizacyjny
 • Rejestry i ewidencje
 • Struktura własnościowa, majątek
 • Status prawny
 • Przedmiot działalności i kompetencje
 • Tryb działania
 • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 • Dane adresowe
  Zamówienia publiczne
 • Zamówienia ustawowe
 • Zamówienia z wyłączeniem ustawy
 • Plan postępowań
 • Projekty dofinansowane z UE - dotacje
  Miejska służba parkingowa
  Inżynieria ruchu
  Zespół ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  OGŁOSZENIA
  Oferty pracy
  Dane osobowe - klauzula informacyjna
  Informacja o udostępnieniu kanałów technologicznych
  Sprawozdania finansowe
  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
  Majątek jednostki
  Kontrole
  Postępowania odszkodowawcze
  Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  ZAMÓWIENIA Z WYŁĄCZENIEM USTAWY

    „Wykonanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego – przeglądu dróg na terenie miasta Chorzów”

  Zaproszenie do składania ofert

  Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: 

  „Wykonanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego – przeglądu dróg na terenie miasta Chorzów”

   

  Szczegóły postępowania znajdują się w załącznikach.


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe z załącznikami
  2. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Anna Barsta dnia 2024-06-21
    opracował Anna Barsta dnia 2024-06-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra