Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie serwis informacyjny
Strona główna
Struktura organizacyjna
 • Statut
 • Dyrekcja jednostki
 • Regulamin organizacyjny
 • Rejestry i ewidencje
 • Struktura własnościowa, majątek
 • Status prawny
 • Przedmiot działalności i kompetencje
 • Tryb działania
 • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 • Dane adresowe
  Zamówienia publiczne
  Projekty dofinansowane z UE - dotacje
  Miejska służba parkingowa
  Inżynieria ruchu
  Zespół ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  Postępowania odszkodowawcze
  Oferty pracy
  Kontrole
  Majątek jednostki
  Sprawozdania finansowe
  Dane osobowe - klauzula informacyjna
  Informacja o udostępnieniu kanałów technologicznych
  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • STRUKTURA ORGANIZACYJNA   \  REJESTRY I EWIDENCJE

    rejestry

  Miejski Zarząd Ulic i Mostów zgodnie z przedmiotem działalności prowadzinastępujące rejestry i ewidencje:

   

  • Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
  • Rejestr Zamówień Publicznych.
  • Rejestr umów.
  • Rejestr faktur.
  • Rejestr zawiadomień, kar i upomnień, sprzedanych abonamentów i biletów parkingowych, służący do zarządzania strefami płatnego parkowania.
  • Rejestr obiektów inżynierskich - mosty, kładki i wiadukty - znajdujących się z zarządzie MZUiM.Ewidencja dróg prowadzona w systemie elektronicznym.
  • Rejestr wydawanych decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego prowadzony w systemie elektronicznym.
  • Rejestr kar nakładanych za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych.
  • Ewidencja projektów organizacji ruchu

   

  MZUiM prowadzi archiwum zakładowe w siedzibie MZUiM. Dane i informacje zawarte w archiwum są udostępniane na wniosek o udzielenie informacji publicznej.


  Lista załączników
  1. rejestry
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-10-20
    opracował Administrator BIP dnia 2016-10-17
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra