Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie serwis informacyjny
Strona główna
Struktura organizacyjna
 • Statut
 • Dyrekcja jednostki
 • Regulamin organizacyjny
 • Rejestry i ewidencje
 • Struktura własnościowa, majątek
 • Status prawny
 • Przedmiot działalności i kompetencje
 • Tryb działania
 • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 • Dane adresowe
  Zamówienia publiczne
 • Zamówienia ustawowe
 • Zamówienia z wyłączeniem ustawy
 • Plan postępowań
 • Projekty dofinansowane z UE - dotacje
  Miejska służba parkingowa
  Inżynieria ruchu
  Zespół ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  OGŁOSZENIA
  Oferty pracy
  Dane osobowe - klauzula informacyjna
  Informacja o udostępnieniu kanałów technologicznych
  Sprawozdania finansowe
  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
  Majątek jednostki
  Kontrole
  Postępowania odszkodowawcze
  Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

    Powierzchniowe naprawy betonu konstrukcji nośnej na estakadzie w ciągu ul. Katowickiej w Chorzowie

  Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:

  link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia: 

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a0a71a3f-3ab2-11ef-880f-0e435a8a43bc

   

  Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

  Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

   

  ocds-148610-a0a71a3f-3ab2-11ef-880f-0e435a8a43bc


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
    udostępnił Sabina Cieślik dnia 2024-07-08
    opracował Sabina Cieślik dnia 2024-07-08
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    „Bieżące czyszczenie urządzeń odwodnienia ulicznego na terenie miasta Chorzów”

  Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:

  link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia: 

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cce888b9-27c0-11ef-a458-c2a7c3d67e03

   

  Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

  Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

   

  ocds-148610-cce888b9-27c0-11ef-a458-c2a7c3d67e03


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
    udostępnił Anna Barsta dnia 2024-06-12
    opracował Anna Barsta dnia 2024-06-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    „Budowa parkingu przy ul. św. Piotra w Chorzowie”

  Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:

  link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-96544527-1806-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5

  Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

  Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

  ocds-148610-96544527-1806-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Ogłoszenie o unieważnieniu
    udostępnił Anna Barsta dnia 2024-05-27
    opracował Anna Barsta dnia 2024-05-27
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    „Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz realizacja stałych i tymczasowych zmian organizacji ruchu na t

  SWZ z załącznikami, wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:

  link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6730fd4e-1754-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5  

  Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

  Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

  ocds-148610-6730fd4e-1754-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. ogłoszenie o wyniku postępowania
    udostępnił Sabina Cieślik dnia 2024-05-22
    opracował Sabina Cieślik dnia 2024-05-22
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    „Bieżące czyszczenie urządzeń odwodnienia ulicznego na terenie miasta Chorzów”

  SWZ z załącznikami, wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:

  link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3d45fba6-f325-11ee-b016-82aaee56c84c  

   

  Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

  Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:


  ocds-148610-3d45fba6-f325-11ee-b016-82aaee56c84c


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Ogłoszenie o unieważnieniu
    udostępnił Anna Barsta dnia 2024-04-11
    opracował Anna Barsta dnia 2024-04-11
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Roboty budowlane związane z utrzymaniem urządzeń odwodnienia ulicznego na terenie miasta Chorzów w okresie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

  SWZ z załącznikami, wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:

  link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-230fb9a7-e5d2-11ee-9c02-ce2b643d361d

  Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

  Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

  ocds-148610-230fb9a7-e5d2-11ee-9c02-ce2b643d361d 


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Ogłoszenie o wyniku postępowania
    udostępnił Sabina Cieślik dnia 2024-04-04
    opracował Sabina Cieślik dnia 2024-04-04
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    „Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w rejonie ul. Katowickiej i ul. Krzywej – zwiększenie ilości miejsc postojowych w centrum miasta”

  SWZ z załącznikami, wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:

  link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f605626b-f0c7-11ee-ac52-ee29f86ffd4f

  Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

  Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

  ocds-148610-f605626b-f0c7-11ee-ac52-ee29f86ffd4f 


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  3. Ogłoszenie o wyniku postępowania
    udostępnił Sabina Cieślik dnia 2024-04-03
    opracował Sabina Cieślik dnia 2024-04-03
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    „Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Chorzowa w latach 2024 - 2026”

  SWZ z załącznikami, wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:

  link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2b01cf6e-eaab-11ee-b4e0-4ac387c144e3

  Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

  Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-2b01cf6e-eaab-11ee-b4e0-4ac387c144e3


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. 02.04_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  3. 07.05_ogłoszenie o wyniku postępowania
    udostępnił Sabina Cieślik dnia 2024-03-26
    opracował Sabina Cieślik dnia 2024-03-26
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zamówienia publiczne

  Archiwum dostępne na wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej.

    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2023-09-25
    opracował Wojciech Lesik dnia 2016-10-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Zamówienia ustawowe
  2. Zamówienia z wyłączeniem ustawy
  3. Plan postępowań
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra