Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie serwis informacyjny
Strona główna
Struktura organizacyjna
 • Statut
 • Dyrekcja jednostki
 • Regulamin organizacyjny
 • Rejestry i ewidencje
 • Struktura własnościowa, majątek
 • Status prawny
 • Przedmiot działalności i kompetencje
 • Tryb działania
 • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 • Dane adresowe
  Zamówienia publiczne
  Projekty dofinansowane z UE - dotacje
  Miejska służba parkingowa
  Inżynieria ruchu
  Zespół ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  Postępowania odszkodowawcze
  Oferty pracy
  Kontrole
  Majątek jednostki
  Sprawozdania finansowe
  Dane osobowe - klauzula informacyjna
  Informacja o udostępnieniu kanałów technologicznych
  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • STRUKTURA ORGANIZACYJNA   \  DYREKCJA JEDNOSTKI

    dyrektor

  Miejskim Zarządem Ulic i Mostów kieruje  Dyrektor - mgr inż. Katarzyna Gawlik - Król, która działa jednoosobowo i ponosi odpowiedzialność za działalność i realizację zadań MZUiM określonych przepisami prawa i Statutem jednostki.Dyrektor reprezentuje MZUiM na zewnątrz, jest powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta Chorzów. Przełożonym Dyrektora MZUiM jest Prezydent Miasta Chorzów.

  KONTAKT: sekretariat tel. 322 411 270

    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2021-07-01
    opracował Wojciech Lesik dnia 2016-10-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra