Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie serwis informacyjny
Strona główna
Struktura organizacyjna
 • Statut
 • Dyrekcja jednostki
 • Regulamin organizacyjny
 • Rejestry i ewidencje
 • Struktura własnościowa, majątek
 • Status prawny
 • Przedmiot działalności i kompetencje
 • Tryb działania
 • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 • Dane adresowe
  Zamówienia publiczne
  Projekty dofinansowane z UE - dotacje
  Miejska służba parkingowa
  Inżynieria ruchu
  Zespół ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  Postępowania odszkodowawcze
  Oferty pracy
  Kontrole
  Majątek jednostki
  Sprawozdania finansowe
  Dane osobowe - klauzula informacyjna
  Informacja o udostępnieniu kanałów technologicznych
  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • KARTY PARKINGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

    informacja

  INFORMACJA

  Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie informuje, iż na mocy ustawy z dnia 23 października 2013 r o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 2013, poz. 1446) ulegają zmianie zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i tak: 1. Od dnia 1 lipca 2014 r. przedmiotowe karty będzie wydawać przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w Chorzowie jest to: MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ul. Kruszcowa 22 41-500 CHORZÓW 

    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2016-10-18
    opracował Wojciech Lesik dnia 2016-10-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra