Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie serwis informacyjny
Strona główna
Struktura organizacyjna
 • Statut
 • Dyrekcja jednostki
 • Regulamin organizacyjny
 • Rejestry i ewidencje
 • Struktura własnościowa, majątek
 • Status prawny
 • Przedmiot działalności i kompetencje
 • Tryb działania
 • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 • Dane adresowe
  Zamówienia publiczne
  Projekty dofinansowane z UE - dotacje
  Miejska służba parkingowa
  Inżynieria ruchu
  Zespół ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  Postępowania odszkodowawcze
  Oferty pracy
  Kontrole
  Majątek jednostki
  Sprawozdania finansowe
  Dane osobowe - klauzula informacyjna
  Informacja o udostępnieniu kanałów technologicznych
  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZESPÓŁ DS. ORGANIZACJI I BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

    Zatwierdzenie projektu zmiany organizacji ruchu
  PROCEDURA:
   Zatwierdzenie projektu zmiany organizacji ruchu drogowego.
   
  PODSTAWA PRAWNA:
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 58, poz.515 z dnia 4 kwietnia 2003r) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729).
  WYMAGANE DOKUMENTY:
  • Do wniosku o zaopiniowanie i przekazanie do zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu należy dołączyć 3 egzemplarze projektu zmiany organizacji ruchu.
  TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
  • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem – projekty zmiany organizacji ruchu zatwierdzane są przez organ zarządzający ruchem (Prezydenta Miasta) po zaopiniowaniu projektu przez komendanta miejskiego Policji oraz zarząd drogi.
  • W celu uproszczenia procedury i skrócenia czasu zatwierdzania projektu organizacji ruchu – opiniowanie projektu przez przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji oraz przedstawicieli zarządu drogi – dokonywane jest kompleksowo w ramach posiedzeń Zespołu ds. organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego działającego przy Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Chorzowie.
  • Posiedzenia Zespołu odbywają się średnio co dwa tygodnie – terminy posiedzeń podane są w załączeniu.
  • Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 ustawy z dnia 14.06.1960r. kodeksu postępowania administracyjnego, tj. niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
   
  MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
  ·         Wniosek wraz z trzema egzemplarzami projektu organizacji ruchu składa się w Biurze Obsługi Klienta w godz. pracy Zarządu, tj. 7.00 do 15.00; tel. 322 411 270, fax 322 141 060  
  - co najmniej na dwa dni przed posiedzeniem Zespołu.
   
  MIEJSCE ODBIORU:
  ·         Biuro Obsługi Klienta - w godzinach pracy Zarządu
    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2016-10-20
    opracował Wojciech Lesik dnia 2016-10-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra