Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie serwis informacyjny
Strona główna
Struktura organizacyjna
 • Statut
 • Dyrekcja jednostki
 • Regulamin organizacyjny
 • Rejestry i ewidencje
 • Struktura własnościowa, majątek
 • Status prawny
 • Przedmiot działalności i kompetencje
 • Tryb działania
 • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 • Dane adresowe
  Zamówienia publiczne
 • Zamówienia ustawowe
 • Zamówienia z wyłączeniem ustawy
 • Plan postępowań
 • Projekty dofinansowane z UE - dotacje
  Miejska służba parkingowa
  Inżynieria ruchu
  Zespół ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  OGŁOSZENIA
  Oferty pracy
  Dane osobowe - klauzula informacyjna
  Informacja o udostępnieniu kanałów technologicznych
  Sprawozdania finansowe
  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
  Majątek jednostki
  Kontrole
  Postępowania odszkodowawcze
  Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  ZAMÓWIENIA USTAWOWE

    Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Rodziny Oswaldów w Chorzowie”

  Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:

  link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-887dcf80-983b-483a-8530-1a7fd9e84c2f

  Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

  Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

  ocds-148610-887dcf80-983b-483a-8530-1a7fd9e84c2f


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
    udostępnił Anna Barsta dnia 2024-07-15
    opracował Anna Barsta dnia 2024-07-15
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Powierzchniowe naprawy betonu konstrukcji nośnej na estakadzie w ciągu ul. Katowickiej w Chorzowie

  Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:

  link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia: 

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a0a71a3f-3ab2-11ef-880f-0e435a8a43bc

   

  Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

  Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

   

  ocds-148610-a0a71a3f-3ab2-11ef-880f-0e435a8a43bc


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
    udostępnił Sabina Cieślik dnia 2024-07-08
    opracował Sabina Cieślik dnia 2024-07-08
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra