Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie serwis informacyjny
Strona główna
Struktura organizacyjna
 • Statut
 • Dyrekcja jednostki
 • Regulamin organizacyjny
 • Rejestry i ewidencje
 • Struktura własnościowa, majątek
 • Status prawny
 • Przedmiot działalności i kompetencje
 • Tryb działania
 • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 •       -- Wnioski do pobrania
  Dane adresowe
  Zamówienia publiczne
  Projekty dofinansowane z UE - dotacje
  Miejska służba parkingowa
  Inżynieria ruchu
  Zespół ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  Postępowania odszkodowawcze
  Oferty pracy
  Kontrole
  Majątek jednostki
  Sprawozdania finansowe
  Dane osobowe - klauzula informacyjna
  Informacja o udostępnieniu kanałów technologicznych
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • STRUKTURA ORGANIZACYJNA   \  SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW   \  WNIOSKI DO POBRANIA

    Wnioski dotyczące uzgodnień budowlanych

  Wnioski dotyczące uzgodnień budowlanych


  Lista załączników
  1. wniosek o lokalizację_przebudowę zjazdu publicznego - indywidualnego
  2. wniosek o uzgodnienie projektu lub lokalizacji urządzenia w pasie drogowym - zgoda na wejście w tere
  3. wniosek o wywiad branżowy
    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2018-11-07
    opracował Wojciech Lesik dnia 2018-11-07
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wnioski Inżynieria Ruchu

  Wnioski Inżynieria Ruchu


  Lista załączników
  1. wniosek zgłoszenie odbioru oznakowania
  2. wniosek zezwolenia przejazd pojazdu ponadnormatywnego kat III-VI
  3. wniosek o zaopiniowanie projektu organizacji ruchu drogowego
  4. wniosek o przedłużenie ważności projektu czasowej zmiany organizacji ruchu
    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2018-09-20
    opracował Wojciech Lesik dnia 2018-09-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wnioski MSP

  Wnioski dotyczące Strefy Płatnego Parkowania


  Lista załączników
  1. Wniosek o kartę mieszkańca
  2. Wniosek o kopertę_osoba fizyczna w SPP
  3. Wniosek o kopertę_podm. gosp. w SPP
  4. Wniosek o kopertę poza SPP
    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2018-09-20
    opracował Wojciech Lesik dnia 2018-09-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra